OPROEP: Uw stem voor sponsering Speelweek door de Rabobank

Dorpsgenoten,

Voorheen werd er door Vereniging Dorpsbelangen Wirdum bij de Rabobank een verzoek voor sponsoring ingediend. De Rabobank is echter gestopt met deze ad hoc sponsoring en heeft daarvoor de Rabobank Clubkas Campagne in het leven geroepen. Wat is de Rabobank Clubkas Campagne?
De Rabobank stelt een deel van haar winst beschikbaar als extra ondersteuning aan het lokale verenigingsleven. Tijdens de Rabobank Clubkas Campagne kunnen leden van Rabobank Noord- Groningen hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt. De procedure is als volgt: De stemmer moet lid zijn van Rabobank Noord-Groningen. (voor 11 januari 2019) Alle 8.000 leden van Rabobank Noord- Groningen mogen 5 stemmen uitbren- gen, waarvan 2 stemmen op dezelfde vereniging of stichting. Uiteraard zien we graag die 2 stemmen voor de speelweek in Wirdum tegemoet. De andere 3 stemmen gaan dan naar een andere vereniging in noord Groningen, bijvoorbeeld in Garrelsweer of Eenum. Hoe werkt het stemmen? Het stemmen vindt plaats van 12 t/m 28 februari 2019.

Alle leden van Rabobank Noord- Groningen worden persoonlijk uitgeno- digd om hun stemmen uit te brengen. Ieder lid krijgt vijf stemmen ter beschikking die uitsluitend via internet uitgebracht kunnen worden. Dit gaat op een beveiligde manier. Een lid mag maximaal twee stemmen op eenzelfde vereniging uitbrengen. Aan ons dus de taak om zoveel mogelijk leden van Rabobank Noord-Groningen aan te zetten om te gaan stemmen voor de speelweek van Wirdum. Bent u lid, dan bij deze het verzoek om ook daadwerkelijk te gaan stemmen.

Meer informatie is te vinden op: https:// sites.rabobank.nl/noord-groningen/ clubkascampagne