neefherbert

De dorpen in: ‘Wat is er nodig om goed te kunnen leven?’

Sterke dorpen met gelukkige inwoners! Met dit doel (deze ‘eindbestemming’) zijn medewerkers van diverse welzijnsorganisaties en de gemeente Loppersum eind 2018 begonnen aan een ontdekkingsreis. Al wandelend kriskras door de gemeente, met bijzondere ontmoetingen en mooie verhalen als gevolg. De samenleving verandert. Inwoners, dorpen en organisaties zijn volop in beweging met diverse initiatieven. We zien
ontzettend veel energie in de dorpen op het gebied van leefbaarheid en zorg.
Dit willen we faciliteren en stimuleren. Eén van de wandelaars is John Wieringa
van Zorg coöperatie Loppersum. Hij wandelde onder andere naar Middelstum.
“Onderweg waren we even te gast bij de werkplaats voor mensen die in de
reguliere werksituaties buiten de boot vallen. Wat me daar opviel is de goede ontspannen sfeer, de kwaliteit van het werk en het plezier van de mensen in wat ze maken.”

Aanschuiven in…

Een volgend deel van de ontdekkingsreis rijden we in een Mercedesbusje uit 1974 met
de naam Neef Herbert. In mei, juni, september en oktober 2019 gaan we onder de
naam “Aanschuiven in…” de zeventien dorpen van de gemeente Loppersum
in. We komen als tijdelijke gasten met dit kampeerbusje naar de dorpen toe om
te kijken of we samen met inwoners iets voor het dorp kunnen betekenen. Wat leeft er? Wat is er nodig? Hoe kunnen we dat voor elkaar krijgen? Dé vraag die we inwoners willen stellen is wat heb je nodig om goed te kunnen leven?

Iedereen is welkom bij Neef Herbert voor een kopje koffie, een gezellig praatje, met
vragen, met zorgen, met leuke ideeën, of gewoon omdat je even wilt kijken wat
we daar nou aan het doen zijn. We zijn twee weken in Middelstum, Loppersum,
Stedum en ’t Zandt, op een vaste plek. In de overige dorpen komen we een
dag(deel). We willen luisteren, praten en vooral ook dóen. Om zoveel mogelijk
inwoners te betrekken organiseren we diverse activiteiten zoals een bezoek van
de rijdende popschool en sportworkshops. Ook staat er een aantal afspraken op
de agenda met bijvoorbeeld de dorp coöperaties. Tegelijk willen we voldoende
ruimte in de agenda vrijhouden voor spontane initiatieven en afspraken. Wie wij
zijn? Allemaal verschillende, betrokken mensen. Mensen die zich dagelijks bezig
houden met de leefbaarheid en gezondheid van mensen.

In mei naar Middelstum

Neef Herbert staat van maandag 6 mei t/m vrijdag 17 mei op het Concordiaplein in
Middelstum. Tussen 09.30 en 16.30 uur is iedereen welkom. Op 9 mei is ook een
avondprogramma tot 19.30 uur.

In juni (11 t/m 21) komt Neef Herbert naar Stedum. Na de zomer (16 t/m 27
september) is Neef Herbert twee weken in Loppersum. Van 20 september t/m 11
oktober staat Neef Herbert in ’t Zandt. Daarnaast gaat het busje ook naar de
andere dertien dorpen.

“Aanschuiven in…” is een initiatief van de gemeente Loppersum, maar we werken vooral en
zoveel mogelijk sámen met Stichting Welzijn en Dienstverlening, Healthy Ageing Network Northern Netherlands, woningcorporaties, dorpshuizen, dorpsverenigingen, dorpsbelangen, Vereniging Groninger Dorpen en iedereen die zich inzet voor sterke dorpen met gelukkige inwoners. Geïnteresseerde partijen zijn van harte welkom om ook mee te doen.

Hulp voor website gevraagd!

Website zoekt eenmalig Bob de Bouwer!

Voor de website van Dorpsbelangen zijn we op zoek naar iemand met ervaring met het bouwen van een website. Op dit moment lopen wij vast in het systeem en we hebben een zetje nodig om er zelf weer mee verder te gaan. Wie o wie in het dorp heeft deze kennis en een avondje vrij om dit begin goed voor ons neer te zetten!

Gea Spijk (06 – 42 20 50 84) en Judith Zijlstra (06 – 15 40 04 33)

Speelweek 19 t/m 23 augustus

Abusievelijk stond er in de Rondom Wirdum dat de speelweek van 1 t/m 5 juli is. Dit moet maandag 19 t/m vrijdag 23 augustus zijn.

Speelweek 2019: Zeerovers &
Piraten

Uit de tientallen inzendingen die we
gekregen hebben naar aanleiding van
onze oproep om een thema te bedenken
voor de Speelweek 2019 kwam met
overweldigende meerderheid van stemmen naar voren dat het tijd wordt dat Zeerovers & Piraten onze mooie Wirdum moeten gaan bezoeken.

Dat betekent dat van 19 t/m 23 augustus iedereen zich kan gaan uitdossen als Kapitein Haak, Roodbaard, Zwartbaard, Eenoog, Piet Piraat of noem ze ook allemaal maar op. De ooglapjes, zwaarden, haken, littekens, houten poten, baarden, gouden dukaten, kanonnen, papegaaien en schatkisten mogen tevoorschijn komen en natuurlijk gaan we grote schepen bouwen op het terrein bij het Dorpshuis. En we maken er weer een supergezellige Speelweek van!!!!

Ralph Seuber, Rein Weisfelt en Maarten van der Helm van de Speelweekcommissie

Stoepstrunen in Wirdum

Op 25 mei willen we weer gaan ‘stoepstrunen’ in Wirdum. Dit houdt in dat er bij verschillende huizen op de stoep allerlei spulletjes te koop aange- boden worden. Denk aan boeken, platen, kleding, speelgoed en allerlei an- dere spullen die voor de één overbodig geworden zijn, maar die een ander nog prima kan gebruiken.
Doe je mee met het verkopen van je overbodige spullen? Geef je dan gauw op! Op de dag zelf kunnen belangstellenden een plattegrond van het dorp krijgen met daarop alle deelnemende ‘stoepjes’.

Na het stoepstrunen willen we graag met zijn allen de dag feestelijk en sma- kelijk afsluiten, met een gezamenlijke barbecue in het dorpshuis. Meer informatie hierover volgt nog.

Plaats: Overal in het dorp Datum: 25 mei
Tijd: 10.00-13.00 u
Voor nadere inlichtingen en opgave: Anna Liewes: 0596-573172 of g.liewes@hetnet.nl of Sandra vd Burg: 06-51277358 of sandravanos@live.nl