Speelweek 2019

Allereerst een rectificatie…..in de vorige Rondom Wirdum en de Garwin stond dat de speelweek van 1 t/m 5 juli was. Dat is natuurlijk grote onzin. Het is traditiegetrouw de laatste week van de schoolvakantie en dat is van 19 t/m 23 augustus 2019.

In de volgende Rondom Wirdum/ Garwin van de maand mei zal het aanmeldformulier worden bijgevoegd. Hierop kunt u uw kind aanmelden voor de speelweek en zelf aangeven of u kunt helpen bij de verschillende activiteiten.

Op woensdag 22 mei is er om 20.00 een vrijwilligersbijeenkomst in het Dorpshuis van Wirdum. Daar willen we kort het programma voor de speelweek toelichten en kijken welke leuke ideeën we nog met elkaar kunnen verzinnen.

Dan nog een oproep. Onze sponsor van het landbouwplastic is er helaas mee gestopt en nu zitten we zonder plastic. Welk boerenbedrijf, mechanisatiebedrijf of leverancier zou de speelweek willen sponsoren met landbouwplastic. We gebruiken dit voor het maken van hutten, de buikschuiver bij het waterspektakel en nog veel meer. Laat het dan weten via maartenvdhelm@hotmail.com De Speelweekcommissie
Rein Weisfelt, Ralph Seuber en Maarten van der Helm

Speelweek 19 t/m 23 augustus

Abusievelijk stond er in de Rondom Wirdum dat de speelweek van 1 t/m 5 juli is. Dit moet maandag 19 t/m vrijdag 23 augustus zijn.

Speelweek 2019: Zeerovers & Piraten

Uit de tientallen inzendingen die we gekregen hebben naar aanleiding van onze oproep om een thema te bedenken voor de Speelweek 2019 kwam met overweldigende meerderheid van stemmen naar voren dat het tijd wordt dat Zeerovers & Piraten onze mooie Wirdum moeten gaan bezoeken.

Dat betekent dat van 19 t/m 23 augustus iedereen zich kan gaan uitdossen als Kapitein Haak, Roodbaard, Zwartbaard, Eenoog, Piet Piraat of noem ze ook allemaal maar op. De ooglapjes, zwaarden, haken, littekens, houten poten, baarden, gouden dukaten, kanonnen, papegaaien en schatkisten mogen tevoorschijn komen en natuurlijk gaan we grote schepen bouwen op het terrein bij het Dorpshuis. En we maken er weer een supergezellige Speelweek van!!!!

Ralph Seuber, Rein Weisfelt en Maarten van der Helm van de Speelweekcommissie

Stoepstrunen in Wirdum

Op 25 mei willen we weer gaan ‘stoepstrunen’ in Wirdum. Dit houdt in dat er bij verschillende huizen op de stoep allerlei spulletjes te koop aange- boden worden. Denk aan boeken, platen, kleding, speelgoed en allerlei an- dere spullen die voor de één overbodig geworden zijn, maar die een ander nog prima kan gebruiken.
Doe je mee met het verkopen van je overbodige spullen? Geef je dan gauw op! Op de dag zelf kunnen belangstellenden een plattegrond van het dorp krijgen met daarop alle deelnemende ‘stoepjes’.

Na het stoepstrunen willen we graag met zijn allen de dag feestelijk en sma- kelijk afsluiten, met een gezamenlijke barbecue in het dorpshuis. Meer informatie hierover volgt nog.

Plaats: Overal in het dorp Datum: 25 mei
Tijd: 10.00-13.00 u
Voor nadere inlichtingen en opgave: Anna Liewes: 0596-573172 of g.liewes@hetnet.nl of Sandra vd Burg: 06-51277358 of sandravanos@live.nl